cơ quan nhà nước

Thủ tướng yêu cầu cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức dán thẻ thu phí không dừng từ 1/6
Moitruong.net.vn – Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan nhà nước, địa phương gương mẫu dán thẻ thu phí không dừng, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1/6…