Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ - USAID

Đà Nẵng: Giới thiệu Chương trình “Thành phố sạch – Đại dương Xanh”
Moitruong.net.vn – Ngày 2/11, tại Trung tâm Hành chính TP.Đà Nẵng, Sở Tài Nguyên & Môi Trường phối hợp với Trung tâm bảo tồn sinh vật Biển và Phát triển cộng đồng (MIC) đồng chủ trì Hội thảo trực tuyến giới thiệu Chương trình “Thành phố sạch – Đại dương Xanh”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 14 điểm cầu từ các cơ quan ở Trung ương, tổ chức, đối tác.