con số tâm linh

Ý nghĩa con số chủ đạo 11 trong thần số học
Số chủ đạo 11 trong thần số học là người nhạy cảm, có tiềm năng tâm linh cực tốt. Tuy nhiên đây cũng là con số chủ đạo có rất ít người thuộc về con số này.