công nhân

Hải Dương hoàn thành xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Chính phủ trao quyết định công nhận
Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hải Dương có 178/178 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 43 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 12 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.