công tác quản lý

Tây Ninh tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ra văn bản tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh.