Công ty Anh Sáng

TP. Hà Nội cần vào cuộc thanh tra toàn diện sai phạm của Công ty Anh Sáng
Moitruong.net.vn – Mặc dù, UBND huyện Mê Linh đã ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo xử lý vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng, đê điều đối với công ty Anh Sáng. Thế nhưng đến nay, công tác xử lý những vi phạm này vẫn chỉ nằm trên giấy khiến dư luận hết sức bất bình.