Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng

Quảng Trị: Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định đối với Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng
Sử dụng đất sai mục đích, hoạt động không có chủ trương chấp thuận đầu tư, Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng bị Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.