Quảng Trị: Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định đối với Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng

Ngọc Trâm – Minh Tâm|28/10/2022 09:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sử dụng đất sai mục đích, hoạt động không có chủ trương chấp thuận đầu tư, Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng bị Sở TN-MT tỉnh Quảng Trị đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau loạt bài viết của Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống Moitruong.net.vn thông tin về tình trạng sử dụng đất sai mục đích, không có Báo cáo đánh giá tác động môi trường, triển khai dự án không thực hiện thủ tục phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư của Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng đã ảnh hưởng đến môi trường sống cũng như môi trường đầu tư trên địa bàn. Ngày 06/9/2022, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành văn bản số 4246/UBND-KT về việc rà soát quy trình, quy định việc cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đơn vị này.

Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng sử dụng đất sản xuất trái quy định

nha-may.jpg
Mặc dù đã được các cơ quan chức năng khẳng định sai về thủ tục pháp lý, hoạt động sản xuất của Công ty TNMM MTV Nguyễn Tuấn Hoàng vẫn diễn ra rầm rộ. 

Như Tòa soạn Moitruong.net.vn đã thông tin, Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng hiện đang hoạt động sản xuất dăm gỗ trên diện tích đất 4.500m2 do UBND huyện Đkrông cấp 27/10/2015 cho ông Nguyễn Tuấn Hoàng và bà Nguyễn Thị Loan. Hiện tại, mảnh đất này được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mục đích sử dụng là: Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần, thời hạn sử dụng đến tháng 10/2065.

Điều đáng nói là thửa đất trên vốn là đất trồng cây lâu năm được Nhà nước giao, không thu tiền sử dụng đất, đến 27/10/2015 thì được UBND huyện Đkrông đồng ý cho chuyển đổi sang đất thương mại dịch vụ với hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Hai ngày sau, tức ngày 29/10/2015, ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Hoàng Thị Loan có đơn xin đăng ký biến động đất đai và được UBND huyện Đakrông cấp lại Giấy chứng nhận QSD số 169762, mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Ngày 6/11/2015, ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Hoàng Thị Loan đã lập hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với Công ty cổ phần xây dựng số 6 để xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ và chế biến lâm sản tại thửa đất nêu trên.

Văn bản số 2935/STNMT-QLĐĐ ngày 24/8/2022 của Sở TN&MT Quảng Trị về việc rà soát quy trình, quy định việc cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu rõ: “Việc UBND huyện Đakrông ban hành Quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 về việc cho phép ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Hoàng Thị Loan chuyển đổi mục đích sử dụng đất với diện tích 4.500m2 từ đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại dịch vụ thuộc trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 và trình tự, thủ tục quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014 NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ là phù hợp với quy định của pháp luật”.

Về việc cấp đổi Giấy chứng nhận số BQ169762 cho ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Hoàng Thị Loan từ đất thương mại dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, Văn bản số 2935 của Sở TN&MT Quảng Trị khẳng định: “UBND huyện Đakrông đã cấp đổi Giấy chứng nhận số BQ BQ169723 ( mục đích sử dụng đất: đất thương mại dịch vụ) thành Giấy chứng nhận số BQ169762 cho ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Hoàng Thị Loan với mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là chưa đúng mục đích sử dụng đất đã cấp Giấy chứng nhận trước đó; bởi vì, theo quy định tại Điều 10 Luật đất đai 2013 thì Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, bao gồm: Đất thương mại, dịch vụ: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất khu công nghiệp, Cụm Công nghiệp.... (Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là mã loại chính). Như vậy, việc UBND huyện Đakrông cấp Giấy chứng nhận số BQ 169762 cho ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Hoàng Thị Loan, với mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là không đúng quy định về mục đích sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 6, Điều 6 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

Cũng theo Sở TN-MT thì: việc Công ty Cổ phần Xây dựng số 6 (hiện tại là Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng) đã xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ và chế biến lâm sản trên thửa đất nêu trên là không đúng mục đích sử dụng đất.

Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

qd-cua-ubnd-tinh.jpg
 Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất cấp không đúng qui định của pháp luật.

Từ những sai phạm nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Đakrông tổ chức rà soát và thực hiện trình tự, thủ tục để thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ 169762 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Hoàng Thị Loan đảm bảo theo đúng quy định pháp luật (do Giấy chứng nhận số BQ 169762 đã cấp không đúng mục đích sử dụng đất). Khôi phục lại giá trị pháp lý quyền sử dụng đất cho ông Tuấn, bà Loan theo mục đích sử dụng đất (đất thương mại dịch vụ) được cấp tại Giấy chứng nhận số BQ 169723 ngày 27/10/2015.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo, ngày 16/9/2022 UBND huyện Đkrông đã ban hành Quyết định số 2455/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai và khôi phục pháp lý quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Quyết định nêu rõ: “Thu hồi Giấy chứng nhận số BG 169762 đã cấp cho ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Hoàng Thị Loan. Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai. Không đúng mục đích sử dụng đất (Điểm d Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai). Ban hành Giấy chứng nhận số DD 347741 để khôi phục giá trị pháp lý quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 234 tờ bản đồ số 14 thuộc thôn Khe Van, xã Hướng Hiệp với mục đích sử dụng là: Đất thương mại, dịch vụ cho ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Hoàng Thị Loan”.

Như vậy, đất mà Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng đang sử dụng để sản xuất dăm gỗ là đất thương mại dịch vụ và việc xây dựng Nhà máy sản xuất dăm gỗ hoạt động trên đất thương mại dịch vụ là hoàn toàn trái với các quy định của Luật đất đai.

Chưa có hình thức xử lý sai phạm đối với Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng

Đến thời điểm hiện nay, mặc dù thủ tục pháp lý để dự án dăm gỗ của Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng đi vào hoạt động hoàn toàn trái với các quy định của pháp luật. Cụ thể; theo kết luận của các sở ngành liên quan của tỉnh Quảng trị, đơn vị này hoạt động khi chưa có chủ trương chấp thuận đầu tư, sử dụng đất trái với quy định của pháp luật, thực hiện các thủ tục có liên quan về thẩm định xây dựng, thẩm duyệt thiết kế PCCC, bảo vệ môi trường, khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư… nhưng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị này vẫn diễn ra rầm rộ mà chưa hề có một chế tài xử lý nào.

z3832310866241_962d1ae65acb371eb22fb4ff5db23c7a.jpg
Ông Lê Văn Hải - Trưởng phòng TN-MT huyện Đkrông làm việc với phóng viên Moitruong.net.vn.

Tại văn bản số 2935/STN-MT-QLĐĐ ngày 24/8/2022 của Sở TNMT tỉnh Quảng Trị có nêu “UBND huyện Đakrông kiểm tra tình hình sử dụng đất, thực hiện dự án đầu tư tại thửa đất của ông Nguyễn Văn Tuấn và bà Hoàng Thị Loan nêu trên để hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung hoàn thiện các thủ tục có liên quan và xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vấn đề vì sao đến thời điểm hiện tại Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng xây dựng nhà máy sản xuất dăm gỗ trái phép khi chưa có chủ trương chấp thuận đầu tư, sử dụng sai mục đích sử dụng đất nhưng vẫn chưa có chế tài xử lý? không tiến hành đình chỉ hoạt động khi đơn vị hoạt động trái với quy định của Luật đầu tư và Luật đất đai, môi trường?. Trao đổi với PV Moitruong.net.vn ông Lê Văn Hải Trưởng phòng TN-MT huyện Đkrông cho biết “Liên quan đến vấn đề xử lý Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng này như thế nào? có đình chỉ hay chấm dứt hoạt động hay không? chúng tôi sẽ nghiên cứu và tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật”.

Rõ ràng văn bản của các cơ quan chức năng kết luận Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng hoạt động không có chủ trương đầu tư, sử dụng đất sai mục đích … nhưng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra rầm rộ. Điều này gây bức xúc trong dư luận, khiến nhiều người đặt câu hỏi vì sao cơ quan có thẩm quyền không xử lý triệt để những sai phạm này?

Kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo UBND huyện Đakrông và các sở ngành liên quan cần có hướng xử lý dứt điểm, đúng theo quy định của pháp luật nhằm tạo môi trường đầu tư lành mạnh trên địa bàn.

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong các bài viết tiếp theo.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định đối với Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Hoàng