công văn hoả tốc

Hải Phòng ra công văn hỏa tốc ứng phó với bão số 2
Hiện nay, trên khu vực biển Hải Phòng có 407 phương tiện với gần 1.300 lao động đang hoạt động. Trong đó, có 18 phương tiện với 92 lao động đang hoạt động xa bờ.