Cục quản lý Môi trường y tế

Hà Nội tăng cường vệ sinh môi trường phòng dịch bệnh mùa bão lũ
Sở Y tế Hà Nội đã có Công văn số 4613/SYT-NVY gửi các đơn vị y tế trong và ngoài công lập, về việc tăng cường thực hiện biện pháp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa bão lũ năm 2022.