cung ứng xăng dầu

Bộ Công Thương nêu 2 kịch bản đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho năm 2023
Trước nhu cầu thực tế của nền kinh tế, với mục tiêu đảm bảo nguồn cung xăng dầu, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng cần phải có phương án 2 để chủ động trong mọi tình huống.