cuộc thi

Lễ trao giải cuộc thi viết "cùng giữ màu xanh của biển" lần thứ 2
Cuộc thi viết "cùng giữ màu xanh của biển" nhằm truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về gần giữ môi trường biển, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển.