đa dạng hóa

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin
Tại cuộc gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam luôn coi Liên bang Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; mong muốn cùng Liên bang Nga phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực vì lợi ích của người dân mỗi nước, vì sự thịnh vượng của hai dân tộc.