đại hội đại biểu

Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI
Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, Chủ tịch nước mong muốn sinh viên Việt Nam xác định tâm thế, trách nhiệm của mình đối với đất nước; cùng với cả dân tộc hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.