Đại hội

Khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam lần thứ V
Vào chiều ngày 17/5, tại TP.HCM đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Hội chiếu sáng Chiếu sáng Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và Hội nghị chiếu sáng toàn quốc 2024.