đầm lăng cô

Thả cá thể Vích nặng 100kg về môi trường tự nhiên
Khi đang thả lưới đánh cá ở khu vực đầm Lăng Cô, một ngư dân giật mình khi kéo lưới lên, phát hiện một cá thể vích quý hiếm mắc vào lưới.