đàn gia súc

Lai Châu chủ động phòng tránh rét, bảo vệ đàn gia súc
Nhiệt độ về đêm liên tục hạ thấp, ở một số khu vực vùng núi cao rét đậm, ngành Nông nghiệp tỉnh Lai Châu đã tuyên truyền, vận động bà con chủ động triển khai giải pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc.