dạy thêm

Nghệ An: Cấm dạy thêm, học thêm trong dịp học sinh nghỉ hè
Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa có văn bản nghiêm cấm việc dạy thêm, học thêm trong thời gian học sinh nghỉ hè.