Đề xuất biểu giá điện một giá: Cao nhất là 2.890 đồng một kWh

Moitruong.net.vn

– Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để lấy ý kiến các bên liên quan. Đáng chú ý, dự thảo đã đưa ra phương án điện một giá.

Dự thảo cũng nêu rõ cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện là tỉ lệ phần trăm (%) so với mức giá bán lẻ điện bình quân (hiện là 1.864,44 đồng một kWh).

Theo dự thảo, hai phương án biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được đưa ra lấy ý kiến, gồm 5 bậc thang và một giá điện. Khách hàng được quyền chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá. Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi từ giá bán lẻ điện 5 bậc sang điện một giá (hoặc ngược lại) là một năm (12 kỳ hóa đơn thanh toán).

Bộ Công Thương cũng đưa ra 2 kịch bản tính giá. Ở kịch bản 1, biểu giá luỹ tiến 5 bậc có tỷ lệ thấp nhất bằng 90% giá bán lẻ điện bình quân cho kWh 0-100 và cao nhất 274% giá bán lẻ điện bình quân với kWh từ 701 trở lên. Còn điện một giá tương ứng 145% giá bán lẻ điện bình quân, khoảng 2.703 đồng một kWh (chưa gồm thuế VAT).

Phương án 1 được đề xuất.

Còn kịch bản 2, giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc có tỷ lệ thấp nhất 90% giá bán lẻ điện bình quân cho 0-100 kWh và cao nhất 185% giá bán lẻ điện bình quân từ 701 kWh trở lên. Còn điện một giá là 155% giá bán lẻ điện bình quân, khoảng 2.890 đồng một kWh, chưa gồm thuế VAT.

Phương án 2A với mức giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá bằng 145%.

Theo đại diện Bộ Công Thương, điện một giá sẽ cao hơn mức giá bán lẻ điện bình quân, hiện ở mức 1.864,44 đồng/kWh. Trong khi đó theo các chuyên gia, mức giá ở phương án một giá điện sẽ khó dưới 2.000 đồng/kWh.

Phương án 2B có mức giá bán lẻ điện một giá là 155% so với giá bán lẻ điện bình quân.

Dự thảo Quyết định vẫn giữ quy định hộ nghèo, hộ chính sách sẽ được hỗ trợ tiền điện. Theo đó, hộ nghèo vẫn được hỗ trợ tiền điện sinh hoạt tương ứng 30 kWh/tháng, tính bậc 1 của biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt. Còn hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng sinh hoạt không quá 50 kWh/tháng được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền sử dụng 30 kWh tính theo bậc 1 của biểu giá sinh hoạt. Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn tài chính hợp pháp khác.

Mai Hoa