di tích

Tạp chí Môi trường và Cuộc sống tổ chức "về nguồn" tại Ba Vì
Trong không khí vui xuân, Ban biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã tổ chức chương trình về nguồn nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên tại một số điểm di tích lịch sử và du lịch tâm linh của huyện Ba Vì.