dịch bệnh

Phấn đấu đến 2045, đưa 14 tỉnh miền Trung phát triển vững mạnh, có khả năng chống chịu với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu
“Sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên rừng và biển; bảo vệ môi trường, nhất là môi trường và hệ sinh thái biển; chủ động phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu”, là mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 26 diễn ra sáng nay ngày 16/11, tại trụ sở Trung ương Đảng.