điện năng

Khuyến cáo sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm mùa nắng nóng
Theo dự báo, công suất sử dụng điện cực đại mùa hè năm nay tại Quảng Nam có thể lên 451,1MW, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Vì vậy, cần sử dụng tiết kiệm để đảm bảo nguồn điện năng trong mùa nắng nóng.