điện sạch

Sản xuất điện từ nhiên liệu hóa thạch ở Châu Á giảm nhanh hơn so với Châu Âu và Bắc Mỹ
Châu Á đã tăng cường sản xuất điện sạch từ các nguồn như năng lượng hydro và hạt nhân, khi tỷ trọng trong sản lượng chung tăng 8 điểm phần trăm lên 32% trong giai đoạn trên.