Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án chống sói lở bờ biển Hội An

Trần Đức|24/03/2023 14:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An thời gian thực hiện dự án được phê duyệt là 6 năm, từ năm 2019 đến năm 2024. Tuy nhiên chậm triển khai, theo UBND tỉnh Quảng Nam là do yếu tố khách quan, bất khả kháng.

VIDEO: Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án chống sói lở bờ biển Hội An
Bài liên quan
  • [VIDEO] Cần thay đổi trước những thách thức về an ninh nguồn nước
    Việt Nam là quốc gia có tài nguyên nước mặt, nước ngầm khá phong phú. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng nước kém hiệu quả; việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phát triển kinh tế chưa bền vững… đang đặt Việt Nam đứng trước thách thức an ninh nguồn nước và tiếp tục cần có các chính sách, phương án quản lý nước tốt hơn trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án chống sói lở bờ biển Hội An