Dinh Cô Long Hải

Công nhận Lễ hội Dinh Cô Long Hải ở Bà Rịa-Vũng Tàu là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Lễ hội truyền thống Dinh Cô Long Hải (huyện Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.