doanh nghiệp phòng chống dịch COVID-19

Bình Định: Các doanh nghiệp chủ động thực hiện nghiêm phòng, chống dịch COVID-19
Moitruong.net.vn – Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là sau khi các ổ dịch xuất hiện tại các khu công nghiệp lớn, các doanh nghiệp tại Bình Định đã chủ động thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch.