Doanh nghiệp tiết kiệm hơn 70 tỷ đồng nhờ giảm lượng chất thải ra môi trường

(Moitruong.net.vn) – Là một trong những dự án được tài trợ bởi Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), chỉ sau 3 năm thí điểm triển khai mô hình khu công nghiệp (KCN) sinh thái, 72 doanh nghiệp tại Việt Nam đã tiết kiệm được hơn 70 tỷ đồng nhờ tiết giảm được lượng chất thải ra môi trường cũng như tận dụng hiệu quả tài nguyên để sản xuất sạch hơn và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chỉ sau 3 năm triển khai mô hình khu công nghiệp sinh thái, 72 doanh nghiệp tại Việt Nam đã giảm được lượng chất thải ra môi trường

Tính đến tháng 12/2017, Việt Nam có 326 KCN, khu chế xuất. Tuy nhiên, có đến 13% các khu công nghiệp đang hoạt động chưa có nhà máy xử lý nước thải, 18% chất thải công nghiệp là chất thải nguy hại. Phần lớn các KCN sử dụng kém hiệu quả các nguồn tài nguyên và gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường sống của cộng đồng dân cư quanh KCN. Trước tình đó, năm 2014, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án Triển khai sáng kiến KCN sinh thái hướng tới mô hình KCN bền vững tại Việt Nam với tổng vốn viện trợ không hoàn lại trên 4,5 triệu USD từ Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF), Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) và Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) được thực hiện trong thời gian 2015-2018. Dự án có mục đích chuyển đổi các khu công nghiệp đang hoạt động thành khu công nghiệp sinh thái, triển khai thí điểm tại 3 KCN của Ninh Bình, Đà Nẵng và Cần Thơ. Tại mỗi KCN thí điểm, các công ty phối hợp với nhau và phối hợp với cộng đồng địa phương nhằm giảm tác động không tích cực tới môi trường và giảm chi phí sản xuất.

Tham gia dự án, doanh nghiệp được hỗ trợ đổi mới công nghệ theo quy trình hoàn thiện, cụ thể: đánh giá về sử dụng hiệu quả năng lượng, sản xuất sạch hơn và quản lý hóa chất; tư vấn và hỗ trợ lập hồ sơ vay vốn để đổi mới công nghệ theo quy định của tổ chức tín dụng; vay vốn ưu đãi từ các tổ chức tài chính có cam kết tài trợ cho dự án và các tổ chức khác có liên quan; hoàn trả tối đa 35% giá trị khoản vay từ Quỹ Tín dụng Xanh của SENCO và các quỹ khác của GEF. Bên cạnh đó, cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp được tham gia các hoạt động đào tạo tăng cường năng lực trong khuôn khổ dự án như đào tạo về công nghệ sản xuất sạch hơn, về phương thức sản xuất…

Bà Trần Thanh Phương – Quản lý Dự án Quốc gia về các KCN sinh thái cho biết: “Chỉ sau 3 năm thí điểm triển khai mô hình khu công nghiệp sinh thái, 72 doanh nghiệp tại các KCN ở Đà Nẵng, Cần Thơ và Ninh Bình đã tiết kiệm được hơn 70 tỷ đồng nhờ tiết giảm được lượng chất thải ra môi trường cũng như tận dụng hiệu quả tài nguyên để sản xuất sạch hơn và nâng cao năng lực cạnh tranh”.

KCN Hòa Khánh (Đà Nẵng) là một thí điểm thành công của dự án chuyển đổi sang KCN sinh thái. Đánh giá sơ bộ của đoàn chuyên gia dự án đối với nhóm 8 doanh nghiệp đang hoạt động tại đây cho thấy, toàn bộ các công ty chọn thí điểm chuyển đổi đã tiết kiệm được năng lượng điện từ 5-10%, nước tiết kiệm được 3-5%, giảm thải CO2: 510,1 tấn/năm; COD: 95 kg/năm; Teq PCDD/F: 51,1 µg/năm

Theo ông Lê Hoàng Đức, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất Đà Nẵng, 18 doanh nghiệp ở KCN Hòa Khánh đang thực hiện mô hình Cộng sinh công nghiệp với 6 giải pháp cộng sinh (nhiệt, nước, chất thải rắn). Các doanh nghiệp đã bước đầu thực hiện các bước của chu trình những thứ thải ra của doanh nghiệp này có thể làm nguyên liệu đầu vào cho doanh nghiệp kia hoặc tận dụng nhiệt thừa, năng lượng thừa trong quá trình sản xuất của mình để chia sẻ cho doanh nghiệp “hàng xóm”.

“Việc triển khai xây dựng mô hình KCN sinh thái là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu hướng tới Thành phố môi trường; đồng thời, qua đó nâng cao được năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói riêng và của Đà Nẵng nói chung, thu hút được đầu tư trong và ngoài nước, phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển toàn cầu.” – ông Lê Hoàng Đức cho biết.

Quảng Thiên (t/h)