đổi mới sáng tạo

“Đổi mới sáng tạo” trở thành từ khóa trên hành trình hội nhập và phát triển
Nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2024, Tạp chí Việt Nam Hội nhập đã tổ chức sự kiện với chủ đề “Vị thế thương hiệu Việt sáng tạo trong kỷ nguyên hội nhập” với sự tham gia của các nhà khoa học, nhà quản lý, các doanh nghiệp doanh nhân trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.