Đồng Nai: Đẩy mạnh đầu tư xây dựng các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu

MOITRUONG.NET.VN – Những năm qua, tỉnh Đồng Nai đã tích cực tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu với nhiều hình thức và nội dung phong phú.

Mới 1 tháng thông xe, cao tốc 34.000 tỷ tràn lan “ổ gà, ổ trâu”

Kỳ Anh, Hà Tĩnh: Giếng bốc mùi hôi tanh, người dân mua nước lọc về dùng

 Một hồ chứa nước ngọt trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai (Ảnh: K.V)

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã tổ chức ký kết Chương trình liên tịch truyền thông về phối hợp hành động bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 – 2020 với các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh. Hàng năm, ba đơn vị là Đoàn Cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai và Vườn Quốc gia Cát Tiên cùng phối hợp thực hiện Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cũng đã triển khai thực hiện sáu nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường đối với các đối tượng tiếp nhận thông tin rất đa dạng.
Sở cũng xây dựng sổ tay tuyên truyền bảo vệ môi trường cấp cơ sở cho các tổ chức chính trị – xã hội, xây dựng và đào tạo mạng lưới tuyên truyền viên về bảo vệ môi trường cho các tổ chức chính trị – xã hội.

Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong học đường cấp tiểu học tại năm trường tiểu học thuộc thành phố Biên Hòa, lắp đặt 58 bảng pano tuyên truyền tại 58 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Biên Hòa…

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về ứng phó với biến đổi khí hậu, đó là thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” và dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”.

Huỳnh Mẫn (T/h)