Dự báo thời tiết ngày 12/2: Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù

Moitruong.net.vn

– Khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù

Dự báo thời tiết 7 vùng trong cả nước ngày 12/2

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ
Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ; riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ
Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ
Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ
Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ
Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.
Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ
Nhiệt độ cao nhất : 27 – 30 độ, có nơi trên 30 độ
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ
Có mây, đêm không mưa, ngày nắng; riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ
Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ
Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Theo TTKTTVTW