Hà Nội

Chất lượng không khí xấu, Hà Nội xếp thứ 3 thế giới về ô nhiễm không khí
Nhiều trạm quan trắc cho kết quả đo chất lượng không khí Hà Nội ở mức xấu. Ứng dụng IQAir xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí thứ 3 thế giới.