đường sắt

TP.HCM: Đặt mục tiêu năm 2035 hoàn thành 183km đường sắt đô thị, huy động 840.000 tỷ tiền vốn
Mới đây, UBND TP.HCM đã gửi HĐND Thành phố tờ trình đề án phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại TP.HCM theo Kết luận 49 của Bộ Chính trị (đề án metro).