đường sắt

Ngành đường sắt tăng chuyến, giảm giá vé sau Tết
Ngành đường sắt tiếp tục kéo dài lịch chạy tàu sau Tết Nguyên đán một số mác tàu Thống nhất tăng cường để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.