Gia Lai: Điều tiết nước hồ thủy điện An Khê Kanak cứu hạ du sông Ba

Moitruong.net.vn

– Để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu nước cấp cho hạ du trong mùa khô năm 2020, từ nay đến 15/6/2020, thực hiện vận hành điều tiết nước hồ chứa của thủy điện An Khê – Ka Nak.

Để chủ động và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu nước cấp cho hạ du đập An Khê trong thời gian còn lại của mùa cạn năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với đề nghị của Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak về việc hàng ngày vận hành điều tiết xả nước liên tục xuống hạ du sông Ba của hồ An Khê.

Cụ thể, từ nay đến ngày 15/6, vận hành điều tiết xả nước liên tục xuống hạ du sông Ba của hồ An Khê không nhỏ hơn 4 m3/s trong thời gian từ 6 giờ đến 19 giờ và không nhỏ hơn 2 m3/s trong thời gian từ 19 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi nghiên cứu báo cáo của Công ty, quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành (Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 18/7/2018), các căn cứ diễn biến nguồn nước trên lưu vực sông Ba, số liệu vận hành các hồ chứa An Khê, KaNak và kết quả dự báo khí tượng thủy văn trên lưu vực cụ thể: Hiện mực nước hồ Ka Nak vẫn ở mức thấp, chỉ đạt 493,26m, thấp hơn mực nước yêu cầu tối thiểu theo quy định tại Phụ lục III của Quy trình là 4,24m (thiếu hụt khoảng 30,24 triệu m3 ) và dòng chảy đến hồ Ka Nak vẫn đang ở mức rất thấp (chỉ đạt khoảng hơn 1,3-2,5 m3 /s).

Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak chỉ được phát điện xả nước về sông Kôn (tỉnh Bình Định) khi mực nước hồ Ka Nak nằm trong hoặc cao hơn khoảng mực nước quy định tại phụ lục III của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Trong quá trình vận hành, trường hợp phát sinh thêm nhu cầu sử dụng nước ở hạ du mà lượng nước xả nêu trên của hồ An Khê không đáp ứng đủ nhu cầu thì hồ An Khê phải xả nước theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Đối với việc xả nước định kỳ hàng tháng của hồ An Khê về hạ du sông Ba, đề nghị Công ty thực hiện việc vận hành xả nước với thời gian và lưu lượng xả theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Ngoài ra, việc vận hành hồ Ka Nak để điều tiết cấp đủ nước cho hồ An Khê và đảm bảo đủ nguồn nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và phòng chống hạn hán phía hạ lưu đập Ka Nak.

Ngọc Linh (t/h)