thiếu nước

Đà Nẵng chủ động ứng phó với El Nino kéo dài
Trạng thái El Nino đã chính thức xuất hiện từ đầu tháng 6/2023. Đợt El Nino này được dự báo kéo dài trong 2 năm, thậm chí có khả năng kéo dài hơn và diễn biến khắc nghiệt, nhất là hạn hán, thiếu nước, nhiễm mặn, bão mạnh, mưa tập trung cường độ lớn... Vì vậy, Đà Nẵng đang tập trung các giải pháp ứng phó với đợt El Nino này.