thiếu nước

Liên Hợp Quốc cảnh báo Thế giới đang khủng hoảng trầm trọng vì thiếu nước
Trong báo cáo được công bố ngày 22/3, Liên Hợp Quốc cảnh báo nguồn nước của thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng do "việc tiêu thụ nước vô tội vạ và phát triển quá mức."