thiếu nước

Ninh Thuận lên phương án sản xuất vụ hè thu ứng phó với hạn mặn, thiếu nước
UBND tỉnh Ninh Thuận vừa qua đã ban hành kế hoạch ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tùy vào tình hình thời tiết, sản xuất vụ hè thu năm 2024 sẽ triển khai linh hoạt theo 2 phương án.