giao thông

TP.HCM cấm xe lưu thông vào phố đi bộ Nguyễn Huệ để phục vụ lễ hội
Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết từ 18h đến 23h đêm ngày (9, 10, 11/12) sẽ cấm xe vào Phố đi bộ Nguyễn Huệ để phục vụ tổ chức Lễ hội âm nhạc quốc tế và Ngày hội khinh khí cầu.