giao thông

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu khẩn trương khắc phục lỗi thu phí tự động không dừng ETC
Bộ GTVT yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ, VEC và các nhà đầu tư BOT chủ động rà soát, khắc phục ngay các tồn tại, lỗi kỹ thuật trong quá trình vận hành hệ thống thu phí không dừng, nhất là lỗi không nhận diện thẻ định danh của phương tiện.