giao thông vận tải

Cần cân nhắc mục tiêu giảm phát thải khi quyết định giảm lệ phí trước bạ ô tô
Việc giảm phí có thể sẽ phải cân nhắc đến lộ trình giảm phát thải khí nhà kính của ngành giao thông vận tải, và mục tiêu giảm phát thải chung của Việt Nam để đáp ứng nghĩa vụ quốc tế theo Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.