hà tĩnh

Doanh nghiệp BĐS đón đầu tiềm năng phát triển của Nghệ An - Hà Tĩnh
Là địa bàn chiến lược trong phát triển kinh tế biển của cả nước, miền Trung được hỗ trợ về chính sách của Chính phủ để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Các dự án BĐS do TNR Holdings Vietnam kiến tạo với tầm nhìn đón đầu cũng đã hiện diện tại đây.