hà tĩnh

Hà Tĩnh: Cắt tỉa, chỉnh trang hệ thống cây xanh trước mùa mưa bão
Mùa mưa bão đến gần, thành phố Hà Tĩnh tổ chức ra quân cắt tỉa, chỉnh trang hệ thống cây xanh vừa đảm bảo an toàn cho người dân, vừa đáp ứng mục tiêu giữ gìn mỹ quan đô thị.