hải dương

Hải Dương: Mưa lớn làm hơn 780 ha lúa và cây rau màu ở Thanh Miện bị ngập úng
Do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 26-28/9, nhiều diện tích lúa và hoa màu tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương bị ngập úng.