[Infographics] Hai phương án phân vùng đến năm 2030

Moitruong.net.vn

– Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất hai phương án phân vùng kinh tế – xã hội trên cả nước, giai đoạn 2021-2030.

Theo Vnexpress