hạn hạn

Biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng thời trang
Thời tiết cực đoan đang là mối đe dọa đối với chuỗi cung ứng thời trang do hạn chế khả năng tiếp cận nguyên liệu thô. Ước tính thiệt hại có thể lên đến 65 tỷ USD.