hạn hạn

Trung Quốc: Gánh chịu thiệt hại gần 13 tỷ USD do thiên tai
Liên tục phải đối mặt với lũ lụt, hạn hán và nhiệt độ cực đoan đã khiến Trung Quốc thiệt hại nghiêm trọng, đây là mức thiệt hại nghiêm trọng nhất liên quan đến thiên tai đối với nước này trong nửa đầu năm kể từ năm 2019.