hàng hoá

Ban Bí thư yêu cầu nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường ngay sau nghỉ Tết
Họp, đánh giá tình hình về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy các cấp trong thời gian tới, Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị các cơ quan Trung ương, cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm, rút kinh nghiệm một số vấn đề nổi lên trong tổ chức đón Tết, vui Xuân cho nhân dân, nhất là việc quản lý, định hướng sản xuất, cung ứng hàng hóa Tết, bảo đảm an toàn giao thông, sử dụng pháo nổ, phòng, chống cháy nổ…