hạt nhân

Bình Thuận: Chủ động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân và chất thải
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, UBND tỉnh Bình Thuận đã triển khai thực hiện Quy chế, Kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu, hóa chất độc, bức xạ, hạt nhân và chất thải trên địa bàn tỉnh.