hiện tượng nồm ẩm

Miền Bắc nồm ẩm đến khi nào?
Theo dự báo, khu vực Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời lạnh; trưa chiều trời nắng.