hồ thủy điện Bản Vẽ

Hồ thủy điện Bản Vẽ tiếp tục tích nước, cắt giảm lũ cho hạ du
Hiện, hồ Bản Vẽ đã tích gần như hoàn toàn lượng lũ về hồ, góp phần giảm lũ cho hạ du, đã làm mực nước hồ tăng nhanh từ 158,8m (15h ngày 3/8) lên 181,1m (7h ngày 8/8).