hỗ trợ miền Nam

“Triệu phần quà đại đoàn kết” tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch
Moitruong.net.vn – Chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch COVID-19 ” nhằm hỗ trợ, góp phần đảm bảo đời sống cho những người khó khăn, để không ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm.