Hoà Bình

Vẫn sử dụng phương án phân chia 6 vùng kinh tế - xã hội
Sau nhiều lần thảo luận, xem xét, Chính phủ đã chỉ đạo sử dụng phương án phân thành 6 vùng kinh tế - xã hội thay vì chia làm 7 vùng như đề xuất.