Hoà Bình

Hòa Bình lên phương án xử lý xong hàng nghìn tấn rác thải tồn đọng trước Tết Dương lịch
Thời gian qua, tại TP Hòa Bình phát sinh hàng chục nghìn tấn rác thải sinh hoạt tồn đọng, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.