hoa chơi tết

Sắc mai vàng ngày Tết
Nếu như miền Bắc Tết không thể thiếu hoa Đào thì miền Nam không thể thiếu hoa Mai. Sắc Mai là một phần làm nên ngày Tết, để người ta nhớ Tết, để người ta yêu Tết.