học sinh quay lại trường

Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định đồng loạt cho học sinh quay lại trường học
Sau bão số 4 đi qua, ba tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định đều có thông báo cho học sinh quay lại trường từ sáng ngày 29/9.