Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp

TP. Hồ Chí Minh: Sôi nổi hoạt động đổi rác lấy quà tại quận Gò Vấp
Ngày 23/9, Văn phòng Đại diện tại TP.HCM của Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam (AWATEN) phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Gò Vấp tổ chức chương trình “Đổi rác lấy quà” tại trụ sở Nguyễn Văn Lượng, Gò Vấp.