Hội nghị COP28

Hội nghị COP28: Các bên vẫn chưa thống nhất được nội dung bản dự thảo thỏa thuận sau cùng
Hội nghị COP28 diễn ra tại Dubai (UAE) đã phải kéo dài hơn lịch trình dự kiến do các bên tham gia hội nghị không thống nhất được nội dung bản dự thảo thỏa thuận sau cùng.